Alle rejsemål
Skiferie
Storbyferie
Flybillet

Øvrigt

Sun Tours opbevarer navn, adresse, mailadresse og telefonnummer på modtageren af billetten i et separat register. Disse oplysninger er det tilladt Sun Tours at anvende i markedsføringstiltag.

Flyets kaptajn har det fulde ansvar for flyet og har myndighed til at sætte enhver person af flyet, eller hvilket som helst stykke bagage, som efter hans mening repræsenterer en potentiel fare for flyets eller de ombordværendes sikkerhed. Flyets kaptajn bør ikke tillade at transportere en person, der forekommer at være under indflydelse af alkohol eller stoffer, i det omfang sikkerheden for flyet eller de ombordværende bringes i fare. Bliver du og/eller din bagage sat af flyet, vil hjemrejse ske for egen regning, da Sun Tours ikke kan holdes ansvarlig. 

Såfremt flyets kaptajn vurderer, at en gæsts opførsel er til fare for flyets sikkerhed eller de øvrige passagerers sikkerhed, kan han beslutte at lave en mellemlanding og sætte den pågældende passager af. Sker det, vil alle udgifter i den forbindelse blive pålagt den pågældende gæst.

Del denne side via E-mail