Værd at vide

 
 • Afbestilling af rejsen

  Vi anbefaler, at du ved bestilling af rejsen tegner en afbestillingsforsikring, der koster 195 kr. pr. person. Afbestillingsforsikring skal tegnes ved bestilling af rejsen og betales sammen med depositum, hvorefter forsikringen er bindende. Med en gyldig lægeerklæring refunderes hele det indbetalte beløb med fradrag af forsikringens pris.

  Afbestilling af rejsen uden afbestillingsforsikring:

  I) Ved afbestilling op til 62 døgn før den aftalte rejsedag tilbagebetaler vi det indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

  II) Ved afbestilling senere end 62 døgn før og senest 14 døgn før den aftalte rejsedag har vi ret til at beregne os 50 % af rejsens pris, dog minimum 1.350 kr. + afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

  III) Ved afbestilling fra 13 døgn før den aftalte rejsedag og op til 72 timer før det på billetten anførte afgangstidspunkt, har vi ret til at beregne os 50 % af rejsens pris + depositum 1.350 kr. pr. pers. samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.

  IV) Ved afbestilling 72 timer før det på billetten anførte afgangstidspunkt eller senere, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har du ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af din indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

  V) Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly og vi ikke kan få refunderet billetten, hverken helt eller delvist, fra flyselskabet, har vi ret til at beregne os, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum og evt. betalte gebyrer. Sun Tours skal kunne dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

   

   


 • Ankomst/afrejse

  Du vil blive modtaget af Sun Tours' danske rejseledere i eller uden for ankomsthallen. Hvis du har bestilt hoteltransfer, vil rejselederne henvise dig til transferbussen, der kører til det valgte hotel (i Sun Tours program) eller campingpladsen. For de af jer, der ikke kan få jeres indkvartering på ankomsttidspunktet og/eller skal forlade indkvarteringen før hjemrejsetidspunktet, vil der være mulighed for bagageopbevaring (på eget ansvar). For de af jer, der vælger selv at stå for transporten til feriestedet, vil det oftest være hotellets/campingpladsens personale, der sørger for indkvarteringen.

  Hjemrejsen fra destinationen

  Gæster, som har bestilt hoteltransfer til og fra lufthavnen, vil blive informeret om afhentningstidspunktet på opslagstavlen eller i informationsmappen på hotellet. Såfremt du ikke benytter Sun Tours' indkvartering og/eller transferbus (flight-only), er du selv ansvarlig for at søge oplysninger om hjemrejsetidspunkt hos Sun Tours' rejseleder på destinationen.

 • Bagage

  Overskrider bagagevægten det på billetten angivne og/eller medbringes yderligere bagage, såsom cykler, surfboard, golfbag el. lign., opkræves et gebyr afhængigt af flyselskab og samlet antal kilo. Flyselskabet forbeholder sig ret til at afvise den del af bagagen, som overskrider den tilladte vægt. Af hensyn til transport med transferbus er det, ud over almindelig bagage/håndbagage, kun tilladt at medbringe 1 stk. paraplyklapvogn eller en klapvogn, som i sammenfoldet tilstand er på størrelse med en kuffert. Hvis anden specialbagage medbringes, er dette på eget ansvar. Skitransport skal forudbestilles hos Sun Tours og koster 300 kr. pr. par ski t/r. Sun Tours forbeholder sig ret til at afvise specialbagagen på transferbussen og henviser i øvrigt til flyselskabets gældende regler, både hvad angår tilladt vægt samt hvad der må medbringes i bagage/håndbagage. Ved afrejsen er du selv ansvarlig for, at bagagen kommer med bus/fly og ligeledes for, at bagagen kommer af på feriestedet.

  Links til flyselskabernes bagageregler/kundeservice:

  Primera Air

  Jet Time

  Atlantic

  Freebird 

  Danish Air Transport

  Malmö Aviation

  Forsinket/beskadiget/bortkommet bagage

  Skulle bagagen i forbindelse med flytransport på ud- eller hjemrejsen blive beskadiget eller bortkomme, er det dit eget ansvar, at dette anmeldes til lufthavnspersonalet inden lufthavnen forlades, med henblik på at få en skadesrapport (PIR-rapport). Har du ingen rejseforsikring med bagagedækning, henvises til din indboforsikring. Det er også muligt at rette erstatningskrav direkte mod flyselskabet, hvor henvendelsen foretages til det respektive flyselskabs kundeservice. Sun Tours er ikke ansvarlig for forsinket, bortkommet eller beskadiget bagage.

  Glemt Bagage

  Har du på ferien glemt en eller flere ting, så kontakt venligst Sun Tours hurtigst muligt efter hjemkomst, såfremt du ønsker vores hjælp til at tilvejebringe det mistede. Vi fakturerer automatisk et gebyr på 150 kr. for efterlysning, som betales, uanset om den efterlyste genstand bliver fundet. Dertil må påregnes forsendelsesudgifter.

  Tyveri af bagage

  I tilfælde af tyveri er du selv ansvarlig for anmeldelse til myndighederne og for at få dokumentation herfor. Såfremt tyveri ikke er anmeldt og du ikke har gyldig dokumentation, kan der normalt ikke gøres krav på erstatning hos eget forsikringsselskab. Sun Tours kan ikke holdes ansvarlig for stjålne genstande, heller ikke fra safebokse. Sun Tours er desuden ikke ansvarlig for forsinket, forsvundet eller beskadiget bagage samt udgifter som følge heraf.

  Kuffertmærkater

  Der udsendes ikke kuffertmærkater fra Sun Tours. Mærkater forefindes og udfyldes i lufthavnen.

 • Betaling

  Depositum udgør 1.350 kr. pr. person over 2 år. Eventuel afbestillingsforsikring skal betales sammen med depositum. Betaling af restbeløbet skal være Sun Tours i hænde senest 62 dage før afrejsedagen. Ved bestilling senere end 62 dage før afrejsedagen skal hele rejsens pris være betalt samme dag efter indtegning. Bestilles rejsen senere end 21 dage før afrejse, skal betalingen ske telefonisk til rejsekonsulenten - onlinebookinger skal betales straks med kreditkort efter bestilling. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har vi ret til at annullere rejsen.

  Er rejsen betalt med ét betalingskort, og man efterfølgende i stedet ønsker at betale med et andet, er vi gerne behjælpelige. Når vi har modtaget beløbet fra det ønskede betalingskort, tilbagefører vi det først betalte beløb med et fradrag på 75 kr.

  Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Sun Tours forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedagen at foretage prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger 100 kr., forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter m.v.. Hvis prisen forhøjes mere end 10 %, er du berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Sun Tours umiddelbart efter, at du er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålignes os direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er Sun Tours forpligtet til at godtgøre dig det sparede beløb, såfremt det overstiger 100 kr. pr. rejsedeltager. Vi underretter dig om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før afrejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

   

 • Bestilling

  Bestilling af rejsen kan ske telefonisk, på internettet eller ved personlig henvendelse på vores salgskontor. 

   

 • Billeder

  Vi gør opmærksom på, at billeder af værelser/lejligheder kun er eksempler på sådanne. Vi kan derfor ikke garantere, at den bestilte indkvartering er helt magen til.

 • Billet

  Efter bestilling af rejsen, enten på vores hjemmeside eller telefonisk, får du automatisk tilsendt din billet på den opgivne e-mailadresse. Billetten er i PDF-format og skal blot printes ud og medbringes på rejsen. Hvis billetten ønskes tilsendt pr. post, tillægger vi automatisk et print- og forsendelsesgebyr på 50 kr. Du får ikke tilsendt yderligere billetter, medmindre der sker ændringer inden afrejsen. Det er meget vigtigt, at alle navne er stavet korrekt og stemmer overens med oplysningerne i dit pas. Efter depositum er betalt koster ændringerne 300 kr. pr. person. Det koster derimod ikke et forsendelsesgebyr at få billetten tilsendt pr. e-mail. 

  Det er muligt at logge ind på din billet hjemmefra. Dette gøres ved at gå ind på/min-rejse.aspx og udfylde log-in oplysningerne i øverste højre hjørne på billetten. Det er vigtigt at taste password ind nøjagtigt, som det står på billetten, hvilket vil sige, at bogstaverne skrives med stort og bindestregen medtages. Vi fremsender ikke automatisk en bekræftelse for modtagelse af betaling - du kan dog til enhver tid se dine registrerede indbetalinger ved at logge ind på din billet. Her kan du desuden få tilsendt den seneste version af billetten på e-mail.

 • Børnepriser

  På flyrejser: For børn, som ikke er fyldt 2 år inden feriens afslutning, betales kun et spædbarnsgebyr på 500 kroner. Der vil ikke være et flysæde til barnet og barnets bagage skal være inkluderet i rejseledsagernes, medmindre det respektive flyselskab har andre bagageregler. Læs mere under punktet bagage.

  Ved bestilling af rejsen noterer vi gerne et ønske om at leje/låne en babyseng, men det kan ikke garanteres, at hotellet kan stille en babyseng til rådighed. Du skal være opmærksom på, at babysengens kvalitet ikke modsvarer danske krav, og at Sun Tours ikke er ansvarlig for sengens egnethed. Der kan ikke gives yderligere rabat på vores rejser til børn under 2 år. Alder på børn for at opnå børnepriser, gælder alder på hjemrejsedagen.

   

 • Check-in

  Alt efter flyselskab og lufthavn - Aalborg (AAL), Billund (BLL) eller Kastrup (CPH) - kan du have flere muligheder for check-in. Følgende gælder for vore mest benyttede selskaber:

  Jet Time: Online + selvbetjening i BLL, selvbetjening i CPH

  Primera Air: Online + selvbetjening i både BLL og CPH

  Norwegian: Selvbetjening i CPH

 • Danske rejseledere

  På alle vores destinationer vil der være danske rejseledere, som vil være jer behjælpelig under opholdet. Rejselederen afholder et informationsmøde og har træffetider enten på de forskellige hoteller, lejlighedskomplekser og campingpladser eller på et nærmere angivet servicekontor.

  På alle hoteller/lejlighedskomplekser ligger en informationsmappe med praktiske oplysninger samt mobilnummer til vores rejseleder(e) på stedet, og på alle campingpladser vil der være opslået et informationstelt, hvor mappen med oplysningerne findes.

 • Enkeltværelser/singlerejser

  Sun Tours kan tilbyde enkeltværelser på de fleste hoteller og lejlighedskomplekser. Enkeltværelsestillægget er varierende fra sted til sted - ring på 70 23 07 20 og få prisen hos en af vore rejsekonsulenter, hvis den ikke fremgår i bookingsystemet på hjemmesiden.

  Til dig, der rejser alene med børn på teltferie, kan vi tilbyde:

  1 voksen og 1 barn (på både fly- og busrejser): Børnepris til barnet i vores T3-telte eller i vores T4-telte, såfremt T3-telte ikke forefindes på destinationen.

  1 voksen og 2 børn (på både fly- og busrejser): Børnepris til begge børn i vores T3- og T4-telte.

 • Forplejning

  Morgenmad

  Morgenmad inkl. drikkevarer (udvalg afhænger af hotellets standard).

  Halvpension

  Morgenmad inkl. drikkevarer (udvalg afhænger af hotellet standard) samt aftensmad ekskl. drikkevarer.

  Morgenmad inkl. drikkevarer (udvalg afhænger af hotellets standard) samt frokost ekskl. drikkevarer og aftensmad ekskl. drikkevarer.

  All Inclusive

  All Inclusive varierer fra land til land og fra hotel til hotel. De fleste steder vil maden blive serveret fra buffet. Udvalget på buffetten afspejler sig som regel i prisen på hotellet. Dvs. man skal ikke forvente at få det samme på et 2-3* hotel som på et 4-5* hotel. Drikkevarer er hovedsageligt lokalproducerede. På nogle hoteller er der et udvalg af udenlandsk producerede drikkevarer inkluderet. De fleste steder vil det være muligt at tilkøbe disse. På de hoteller, hvor der også bor gæster, som ikke har All Inclusive, kan der være forskel på det samlede udbud af mad og drikke, og på hvad man får som All Inclusive gæst. Is er ikke inklusiv, medmindre det er nævnt i hotelbeskrivelsen under det enkelte hotel. All Inclusive slutter typisk ved udcheckning af værelset med mindre andet er nævnt.

 • Forsinkelser på ud- og hjemrejser

  Vi kan desværre ikke forudsige forsinkelser, hverken på ud- eller hjemrejsen. Flyselskaberne gør alt hvad de kan for at overholde rejsetiderne. Sun Tours har ingen indflydelse på en flyforsinkelse og påtager sig ikke ansvaret for en sådan.

  Ved afhentning af passagerer i lufthavnen kan den forventede ankomsttid findes på lufthavnens hjemmeside. 

  Er flyet forsinket med mere end 6 timer på udrejsen, vil deltagere på pakkerejser modtage en kompensation afhængig af rejselængden - dette gælder dog ikke en hjemrejseforsinkelse.

   

 • Flysædereservation

  Ønsker du at bestille kan via nedstående link, vælge din farovritplads i flyet.

  Flyselskaberne forsøger altid at placere rejsende på samme billet ved siden af hinanden, dette kan dog ikke garanteres. 

  Bestil sæde ved Freebird Airlines 
  Bestil sæde ved JetTime 
  Bestil sæde ved Malmø Aviation 
  Bestil sæde ved Primera Air 

  Bestil sæde ved Danish Air Transport 

   

   

 • Gravide passagerer

  De fleste flyselskaber medtager ikke gravide passagerer mindre end otte uger før fastsat termin. Vi anbefaler, at gravide passagerer undersøger det enkelte flyselskabs regler samt medbringer vandrejournal på rejsen, da reglerne for gravide passagerer kan variere flyselskaberne imellem.

 • Hotelklassificering

  Hos Sun Tours benytter vi vore egne sole til at give en klassificering af hotellet/lejligheden. Disse sole er ikke i overensstemmelse med internationale bestemmelser, men er vores egen vurdering sammenholdt med vore gæsters evalueringsskemaer.

   

  ****/****+/*****

  Er hoteller/lejligheder i særklasse. Denne kategori er for de af jer, der vil forkæles lidt ekstra i jeres ferie.

   

  ***

  Er gode velpassede hoteller/lejligheder med fine faciliteter og god beliggenhed. På hotellerne er der ofte mulighed for tilkøb af god mad.

   

  **/**+

  Er vores laveste kategori. Dette er dog en meget hyggelig indkvartering med eget bad og toilet. Der må påregnes slitage i denne indkvarteringsform.

   

  Uspecificeret:

  Uspecificerede rejser er Sun Tours' absolut billigste kategori. Ved ankomsten til rejsemålet bliver du tildelt et sted at bo, men ikke nødvendigvis på et af de på hjemmesiden oplistede hoteller/lejligheder eller områder. Der er ingen garanti for klassificering af indkvarteringsstedet, og for bad/toilet i indkvarteringen. Flytning under opholdet kan forekomme. Bemærk, at der ikke modtages reklamationer på hotelstandarden.

 • Indkvartering

   

  Indkvartering i hotel/lejlighed:

  På ankomstdagen kan indkvarteringen overtages om eftermiddagen og skal på afrejsedagen forlades om formiddagen. Sun Tours' rejseleder vil oplyse de præcise tidspunkter. På nogle hoteller/lejlighedskomplekser er det muligt mod ekstra betaling at beholde indkvarteringen til efter det fastsatte tidspunkt for ud-checkning. Forespørg i receptionen på rejsemålet.

   

  Indkvartering i hytte, bungalow eller mobilhome:
  For vores gæster, som vælger ovenstående indkvartering, er der individuelle regler for overtagelse og fraflytning. Som regel gælder følgende: På ankomstdagen kan indkvarteringen overtages om eftermiddagen og skal på afrejsedagen forlades kl. 10.00. Ovenstående tider for overtagelse og fraflytning af indkvarteringer skal ses som vejledende. Gældende for alle indkvarteringstyper/rejseformer er, at rejselederen vil oplyse de præcise tidspunkter.

   

  Indkvartering i telt:
  Busgæster kan overtage teltet kl. 10.00 på ankomstdagen, og på afrejsedagen skal teltet forlades rengjort kl. 9.30. Flygæster kan oftest overtage teltet ved ankomsten og beholde det op til afrejsetidspunktet. For alle campinggæster gælder, at man på sæsonens sidste hjemrejsedag må påregne at skulle forlade teltet kl. 08.00, da Sun Tours' teltlejr pakkes ned ved sæsonafslutning.

   

  Aircondition

  Hvor der er aircondition, kan denne bruges både til nedkøling og opvarmning. Aircondition kan på nogle hoteller/lejligheder køre i intervaller, dvs. på fastlagte tidspunkter, som styres af det enkelte indkvarteringssted. Hvor aircondition ikke er inkluderet i rejsens pris, foretages afregningen på rejsemålet. Bemærk, at der - også i lejligheder med flere værelser - typisk kun forefindes airconditionanlæg i ét af rummene.

  Indretning

  Lejligheder/værelser samt balkoner og terrasser kan variere i størrelse og indretning. Køkkennichen i lejligheden vil typisk være enkelt indrettet med køleskab og et par kogeplader/blus samt sparsomt køkkenudstyr. Kaffemaskine og ovn forefindes ikke, med mindre det er nævnt under den enkelte indkvartering.     

  Opredninger:

  Flere steder er det muligt med ekstra opredninger. Disse opredninger vil typisk være af ringere standard end de eksisterende sengepladser.

  Rengøring:

  Rengøring af værelse/lejlighed er altid inkluderet, medmindre andet er nævnt (opvask er ikke indbefattet). Antal rengøringsdage varierer fra sted til sted.

  Safeboks:

  De fleste lejlighedskomplekser/hoteller har safeboks. Denne forefindes enten i selve lejligheden/hotelværelset eller i receptionen. Betaling for leje afregnes på rejsemålet, medmindre det fremgår af beskrivelsen, at safeboks er gratis.

  De fleste campingpladser har deponeringsboks til opbevaring af bl.a. kontanter. Betaling for leje afregnes på rejsemålet.

   

   

   

 • Kopivarer

  Sædvanligvis er indkøb/udførsel af kopivarer ikke lovligt, men såfremt man holder sig inden for rejsegodsreglernes bestemmelser, må der medbringes varer for op til 3.250 kr. til eget brug. 

  Klik her for at læse mere om toldregler og regler for kopivarer

 • Klapvogne

  Alle passagerer over 2 år må på flyrejser medbringe bagage svarende til 1 stk. almindelig rejsekuffert, 1 stk. håndbagage samt evt. 1 stk. paraplyklapvogn gratis. På busrejser gælder førnævnte for alle børn, uanset alder.

   

  Enkelte flyselskaber tager gebyr for klapvogne større end paraplyklapvogne. Gebyret betales direkte til flyselskabet, enten ved check-in eller i forbindelse med forudbestilling. Tjek flyselskabets hjemmeside, da det som oftest er billigere at bestille ekstrabagage online før ankomst til lufthavnen.

   

  Af hensyn til transport med transferbus er det, ud over almindelig bagage/håndbagage, kun tilladt at medbringe 1 stk. paraplyklapvogn eller en klapvogn, som i sammenfoldet tilstand er på størrelse med en kuffert. Medbringes større barnevogn eller klapvogn er det for egen regning og Sun Tours forbeholder sig ret til at afvise den ved transferbussen.

   

 • Kun Fly

  Såfremt du ikke benytter Sun Tours' indkvartering og/eller transferbus (flight-only), er du selv ansvarlig for at søge oplysninger om hjemrejsetidspunkt hos Sun Tours' rejseleder på destinationen. Tilkøbes transfer gælder dette kun til et af de hoteller Sun Tours benytter i den periode rejsen foretages. Dette ønske bedes meddelt Sun Tours snarest muligt efter bestilling af flybilletterne.

  Pr. 1. januar 2010 indførtes ved lov en ekstra sikkerhed bl.a. for de rejsende, som kun køber flybillet. Rejsegarantifonden har siden da sikret disse kunder økonomisk gennem en konkursforsikring. Forsikringen træder i kraft, hvis flyselskabet går konkurs - uanset om det sker før afrejse eller inden passagerens hjemrejse. Konkursforsikringen koster 20 kr. pr. rejsende og kan tegnes samtidig med bestilling af flybilletterne.

 • Kørestole

  Medbringes en kørestol skal det oplyses til Sun Tours. Vi har brug for målene på kørestolen, altså længde, bredde, højde og vægt, samt type (elektrisk eller manuel, sammenklappelig eller ikke). Sun Tours skal samtidig have besked om kørestolsbrugeren selv kan gå op til flyet eller om der er behov for opbæring.

  Kørestole er gratis at medbringe på charterfly

 • Leje af bil m.v.

  Der er mulighed for at leje bil, scooter, cykel m.v. på de fleste destinationer. Endvidere er det på flere rejsemål muligt at lave en forhåndsbestilling inden afrejse - ring til os på 70 23 07 20 for mere info. Rejselederen vil selvfølgelig også være behjælpelig med leje af transportmidler på destinationen.

   

 • Linned/håndklæder

  I alle lejligheder/hotelværelser vil der være sengetøj og linned samt håndklæder. Man bedes selv medbringe håndklæder til pool og strand. Hvis man bor i lejlighed bedes man ligeledes medbringe viskestykker og karklude. Skift af linned/håndklæder varierer fra sted til sted.

 • Medicin

  Har du spørgsmål vedr. medicin i håndbagagen, så kontakt venligst lægen, apoteket eller lufthavnen.

  Pillepas

  Ved rejser til lande i Schengen-samarbejdet skal du ved medbringelse af visse medicintyper have et såkaldt pillepas, som udstedes på apoteket.

   

   

 • Mødetid i lufthavnen

  På de fleste flyvninger er mødetiden 2 timer før afrejse. Mødetiden vil altid fremgå af din billet.

 • Parkering

  Parkering i Billund lufthavn:

  Se venligst  http://www.bll.dk/til-lufthavnen/parkering/p-priser

  Parkering i Kastrup lufthavn:

  Se venligst  http://www.cph.dk/CPH/DK/MAIN/Parkering+og+transport/Parkering/ 

  Parkering i Aalborg lufthavn:

  Se venligst  http://www.aal.dk/Forside/Transport-til-fra/Gratis-Parkering

  Parkering i Aarhus lufthavn:

  Se veligst    http://aar.dk/parkering

 • Pas og visum

  Rejsende, som ikke møder rettidigt op på det aftalte opsamlingssted, til det aftalte mødetidspunkt eller som ikke kan tiltræde rejsen på grund af manglende eller ugyldigt pas, visum eller andre obligatoriske rejsedokumenter, vil ikke kunne forvente nogen godtgørelse. Dette er også gældende, hvis du pga. forskelle i navnet på henholdsvis billet og pas nægtes adgang til bus/fly.

  Læs mere om gyldigt pas og visum på: http://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/ og Udenrigsministeriet - Pas og Visum.

   

 • Rejselængde

  Rejselængden er typisk 1 uge eller 2 uger på rejser med fly. Rejselængden på busrejser er typisk 10 eller 17 dage. Hvis en længere rejse ønskes, bedes du kontakte en af vore rejsekonsulenter på tlf. 70 23 07 20.

 • Rejseforsikring

  Vær opmærksom på, at det gule sygesikringsbevis kun dækker i EU-/EØS-lande og at hjemtransport ikke længere er inkluderet. Sun Tours er frem til 14 dage før afrejse behjælpelig med at tegne en rejseforsikring gennem Gouda Rejseforsikring A/S. Rejseforsikringen kan bestilles telefonisk på 70 23 07 20 eller når rejsen bookes på hjemmesiden. Er der er mindre end 72 timer til afrejse er det ikke muligt at tegne en Rejseforsikring. Nærmere info fås ved henvendelse til vores kontor, hvor du også kan rekvirere en brochure.

 • Reklamationer

  Hvis du ikke modtager de ydelser, som fremgår via hjemmesiden eller oplysningerne på billetten, foreligger der en mangel. Dette omfatter ikke personlige ønsker, f.eks. i forbindelse med pladstildeling ved transport el. lign.. Eventuelle reklamationer skal, med henblik på afhjælpning på stedet, fremsættes over for rejselederen eller vores lokale repræsentant inden rimelig tid efter, at du har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve kompensation. Dette gælder dog ikke, hvis Sun Tours har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes personskade. Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til os senest fire uger efter rejsens afslutning. Vi vil fremsende en skriftlig bekræftelse på modtagelsen af den indsendte reklamation og efterfølgende behandle og besvare reklamationen. I travle perioder må påregnes en svarfrist på ca. 8 uger. I øvrigt gælder, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses over for Sun Tours. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis afgørelse vi forpligter os til at følge. Alternativt kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

  Reklamationer fremsendes til info@suntours.dk eller Sun Tours A/S, Silkeborgvej 92-94, 8000 Århus C. For læsevenlighedens skyld frabedes venligst håndskrevne breve

 • Taxfree varer

  Visse af vore flyselskaber udbyder salg af toldfri varer. Ca. 1-2 uger før afrejse vil kataloget med udvalget blive fremsendt af flyselskabet (Sun Tours er ikke ansvarlige for salget af toldfri varer). Har du ikke modtaget kataloget, er det ofte muligt at bestille kataloget eller varerne direkte på flyselskabets hjemmeside.

  Ved flyrrejser med Primeraair, Malmø Aviation, Freebird, Jet-time og Danish Air Transport har du muligheden for at logge ind på:

  www.holidaytaxfree.dk

  Her vælger man Sun Tours (No booking number), hvor man derefter vælger afrejse/hjemrejse datoer, indtaster sit navn og vil derefter have mulighed for at bestille taxfree varer.

 • Udflugter/aktiviteter mm.

  Eventuelle aktiviteter og underholdning på destinationen arrangeres af hotellets/campingpladsens eget personale og foregår på engelsk, tysk eller lokalt sprog og må påregnes at kunne høres ved indkvarteringerne.

  Beskrivelser af udflugter og priser findes på hjemmesiden og er vejledende, der kan løbende kommer ændringer. Vi tager forbehold for prisændringer som følge af kursudsving, afgifter, forhøjelse af entrébetalinger mv. samt for eventuelle aflysninger og/eller programændringer på grund af manglende tilslutning.

  Såfremt der ikke er fornøden tilslutning, vil der på mange rejsemål i stedet være mulighed for at deltage i udflugter arrangeret af et lokalt bureau med engelsk- eller tysktalende guide. Hotellernes aktiviteter og underholdning arrangeres af hotellets eget personale og foregår på engelsk, tysk el. lokalt sprog. Ligeledes kan det ikke forventes, at alle hotellets/campingpladsens samt områdets faciliteter er tilgængelige

  Vore rejseledere vil på destinationen give de nøjagtige informationer vedr. ovenstående.

   

   

 • Unge under 18 år

  Børn og unge under 18 år skal være ledsaget af mindst én person over 18 år eller ved køb af rejsen fremsende en tilladelse fra forældre/værge til at rejse uden voksen ledsager. Vær opmærksom på, at guiderne ikke kan påtage sig et udvidet ansvar for mindreårige, der rejser alene, hvorfor vi senest ved rejsens påbegyndelse skal være i besiddelse af kontaktoplysninger på forældre/værge - som minimum et mobilnummer.

  Skal dit barn rejse alene på flight-only, eksempelvis i forbindelse med besøg hos familiemedlemmer i udlandet, bedes du kontakte det enkelte flyselskab for at høre nærmere om reglerne herfor.

   

 • Ændring af reserveret rejse

  Ændringer i en reservation, herunder andet hotel, rejsemål, rejselængde m.v., koster 300 kr. pr. person, hvis depositum er indbetalt. Indtil da foretages ændringer gratis.

  Er hele rejsens pris indbetalt, eller er der mindre end 62 døgn til afrejse, betragtes ændringen som en afbestilling & indtegning på ny rejse. 

  Navneændringer foretages mod et gebyr på 300,- pr. person og kan senest ske 72 timer inden afrejse. Det er meget vigtigt, at alle navne er stavet korrekt og stemmer overens med oplysningerne i dit pas.

   

 • Ønsker

  Ved rejsebestillingen kan du oplyse eventuelle ønsker om værelsets beliggenhed, udsigt osv.. Det er til enhver tid hotellet, der disponerer over værelsesfordelingen. Sun Tours kan af samme årsag ikke garantere, at specielle ønsker opfyldes, men alene videregive ønskerne til hotellet. Vi kan derfor ikke give garanti for opfyldelse.

 
Persondata information