Fly

 

Vi har afgange fra Billund, Aalborg, Aarhus (Tirstrup) og Kastrup. Flyselskab samt lufthavn afhænger af, hvilket rejsemål I vælger.

 

Toldfrie varer

Visse af vore flyselskaber udbyder salg af toldfri varer. Ca. 1-2 uger før afrejse vil kataloget med udvalget blive fremsendt af flyselskabet (Sun Tours er ikke ansvarlige for salget af toldfri varer). Har du ikke modtaget kataloget, er det ofte muligt at bestille kataloget eller varerne direkte på flyselskabets hjemmeside.

 

Ændring af flytider

Afrejse- og ankomsttider er foreløbige. Forventede tider fremgår af billetten. Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i rejsetiderne helt frem til afrejsedagen i forbindelse med omlægning af flytrafikken. Såfremt disse ændringer har indflydelse på din rejse, vil du høre fra os hurtigst muligt.

 

Mødetid og check-in

På de fleste flyvninger er mødetiden 2 timer før afrejse - på oversøiske rejser til fx Thailand er den ofte tidligere. Mødetiden vil altid fremgå af din billet.

 

Pladser i flyet

Sædetildeling sker før afrejse af flyselskabets personale. Hvis man ønsker et specifikt sæde, er det ofte muligt at tilkøbe dette på flyselskabets hjemmeside fra 8 uger til 5 dage før afrejse.                   

 

Forplejning undervejs

På nogle afgange vil flymad være inkl., dog ikke til børn under 2 år. På de afgange, hvor flymad ikke er inkl., kan den oftest forhåndsbestilles hos os for 160 kr. pr. person t/r eller købes ombord. Det er ikke tilladt at medbringe egen mad eller drikkevarer.

 

Gravide passagerer

De fleste flyselskaber medtager ikke gravide mindre end otte uger før den fastsatte termin. Vi anbefaler, at gravide passagerer undersøger det enkelte flyselskabs regler.

Medbring altid VANDREJOURNAL på rejsen.

Vær endvidere opmærksom på, at ved rejser til lande udenfor EU, f.eks. Tyrkiet, Tunesien og Egypten, kræves desuden godkendelse fra egen læge på at rejsen kan gennemføres, dette i form af en LÆGEERKLÆRING PÅ ENGELSK. Udgifter hertil påhviler den rejsende. Dette kræves som minimum fra det øjeblik graviditeten er synlig. Desuden gælder ovennævnte frist i forhold til flyselskabets egne regler.

 

Transfer på feriemålet

Transferbus er et andet ord for lufthavnsbussen, der kører mellem lufthavnen og selve indkvarteringen på feriemålet. Dette er ikke inkl. i rejsens pris, men kan tilkøbes.

 

Ren transport/delvis deltagelse i rejse

Såfremt du ikke benytter Sun Tours' indkvartering og/eller transferbus (flight-only), er du selv ansvarlig for at søge oplysninger om hjemrejsetidspunkt hos Sun Tours' rejseleder på destinationen.

 

Bagage

Overskrider bagagevægten det på billetten angivne og/eller medbringes yderligere bagage, såsom cykler, surfboard, golfbag el. lign., opkræves et gebyr afhængigt af flyselskab og samlet antal kilo. Flyselskabet forbeholder sig ret til at afvise den del af bagagen, som overskrider den tilladte vægt. Af hensyn til transport med transferbus er det, ud over almindelig bagage/håndbagage, kun tilladt at medbringe 1 stk. paraplyklapvogn eller en klapvogn, som i sammenfoldet tilstand er på størrelse med en kuffert. Hvis anden specialbagage medbringes, er dette på eget ansvar. Skitransport skal forudbestilles hos Sun Tours og koster 300 kr. pr. par ski t/r. Sun Tours forbeholder sig ret til at afvise specialbagagen på transferbussen og henviser i øvrigt til flyselskabets gældende regler, både hvad angår tilladt vægt samt hvad der må medbringes i bagage/håndbagage. Ved afrejsen er du selv ansvarlig for, at bagagen kommer med bus/fly og ligeledes for, at bagagen kommer af på feriestedet.

 

Skulle bagagen i forbindelse med flytransport på ud- eller hjemrejsen blive beskadiget eller bortkomme, er det dit eget ansvar, at dette anmeldes til lufthavnspersonalet inden lufthavnen forlades, med henblik på at få en skadesrapport (PIR-rapport). Har du ingen rejseforsikring med bagagedækning, henvises til din indboforsikring. Det er også muligt at rette erstatningskrav direkte mod flyselskabet, hvor henvendelsen foretages til det respektive flyselskabs kundeservice. Sun Tours er ikke ansvarlig for forsinket, bortkommet eller beskadiget bagage.

 

Bagage generelt:

 

Ved afrejse

Ved afrejsen er du selv ansvarlig for, at bagagen kommer med bus eller fly og ligeledes for, at bagagen kommer af på feriestedet.

 

Tyveri af bagage

I tilfælde af tyveri er du selv ansvarlig for anmeldelse til myndighederne og for at få dokumentation herfor. Såfremt tyveri ikke er anmeldt og du ikke har gyldig dokumentation, kan der normalt ikke gøres krav på erstatning hos eget forsikringsselskab. Sun Tours kan ikke holdes ansvarlig for stjålne genstande, heller ikke fra safebokse. Sun Tours er desuden ikke ansvarlig for forsinket, forsvundet eller beskadiget bagage samt udgifter som følge heraf.

 

Glemt bagage

Har du på ferien glemt en eller flere ting, så kontakt venligst Sun Tours hurtigst muligt efter hjemkomst, såfremt du ønsker vores hjælp til at tilvejebringe det mistede. Vi fakturerer automatisk et gebyr på 150 kr. for efterlysning, som betales, uanset om den efterlyste genstand bliver fundet. Dertil må påregnes forsendelsesudgifter.

 

 
Persondata information