Afbestillingsforsikring

 

Nyhed !

Nu udvidet dækning ved akut opstået arbejdsløshed for den sikrede eller ens rejseledsagere.

Afbestillingsforsikringen dækker ved akut opstået arbejdsløshed op 21 dage før afrejse. Som dokumentation skal fremsendes arbejdsgiverens opsigelsesbrev der skal være dateret 21 dage før afrejse med angivelse af opsigelsesdato og fratrædelsesdato.

Afbestillingsforsikring i forbindelse med sygdom m.m.

Dækker i forbindelse med bl.a.:

  • Sygdom, tilskadekomst, hospitalsindlæggelse og dødsfald i nærmeste familie
  • Brand i egen bolig, arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed, reeksamination, uventet opsigelse

Forsikringsbetingelser nr. 713

 
Persondata information